Logo Pijl Recreatie
						 PR Chaletbouw

Disclaimer

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Pijl Recreatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32101368.

Inhoud
De door Pijl Recreatie verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pijl Recreatie kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Pijl Recreatie en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.Pijl Recreatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Pijl Recreatie worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Pijl Recreatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Pijl Recreatie omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Ontspanning, water & natuur

© Pijl Recreatie 2023 - Design & CMS Scriptus Reclame